Close menu
 
Favoriet Economie & Politiek

CPB-directeur Teulings: verhoging belasting onverstandig

  • Jule Hinrichs
  • Leon Willems
Directeur Coen Teulings van het Centraal Planbureau
Directeur Coen Teulings van het Centraal Planbureau Hollandse Hoogte

Het is niet verstandig als de regering het gat op de begroting voor een deel wil dekken door verhoging van de belastingen. ‘Dat helpt niet, daar pleit ik dus ook niet voor’.

Dat zegt  directeur Coen Teulings van het Centraal Planbureau in een interview dat woensdag in het Financieele Dagblad verschijnt. Teulings geeft daarin een toelichting op het vandaag gepubliceerde Centraal Economisch Plan.

Het CPB verwacht dat het begrotingstekort zowel dit als volgend jaar uitkomt op 4,6% van het bruto binnenlands product. De vraag is hoe snel en met wat voor type maatregelen het kabinet dit tekort moet terugdringen naar het Europese maximum van 3% van het bbp. De Europese Commissie verlangt vooralsnog dat volgend jaar de 3% reeds wordt gehaald.

‘Dat zou betekenen’, zegt Teulings, ‘Dat je na een fors pakket aan ombuigingen van €18 mrd waartoe het kabinet al eerder besloot, nog eens aanvullend zo’n €16 mrd zou moeten vinden. Dat is fors, en omdat ook de termijn nog eens kort is, vrees ik dat je dan niet tot het beste type maatregel komt. Deze conjuncturele terugslag volgt snel op de diepe recessie van 2009, op een moment dat economieën de klap daarvan nog lang niet te boven zijn. De Europese Commissie kan daarom echt op goede gronden zeggen dat er sprake is van een uitzonderlijke situatie. Dus is het te rechtvaardigen een jaar later op die 3% uit te komen.’

Maatregelen zijn aan het kabinet

Teulings weigert aan te geven welk bezuinigingsbedrag voor de periode tot en met volgend jaar het meest wenselijk zou zijn. Hij laat zich er niet over uit welke maatregelen er het beste uit de Catshuissessies kunnen rollen. ‘Dat is aan het kabinet’, klinkt het meer dan eens. De nuttigste structurele hervorming is volgens de CPB-directeur verhoging van de AOW-leeftijd. ‘Dat rolt het beste uit alle scenario’s. Je gaat met elkaar langer werken, het verlicht de problemen bij de pensioenfondsen.’

Teulings denkt dat de in het slop zittende woningmarkt het meest gebaat is bij duidelijkheid over hoe het verder gaat met de hypotheekrenteaftrek. ‘Het zou echt helpen als de woningmarkt van het slot gaat. Iedere hervorming zal hoe dan ook een lange overgangsperiode kennen. Maar als politiek daartoe besluit, dan is het van belang dat er een lange termijn perspectief komt waar net naartoe gaat, zodat daarna niet opnieuw onzekerheid ontstaat.’

'Economisch herstel Europa is verrassend sterk'

Over het economisch klimaat is Teulings niet somber, maar ook niet zonder zorgen. ‘Het economische herstel in Europa in 2012 is verrassend sterk en krachtig, dankzij de ingrepen van Monti in Italië en het ruime monetaire beleid van de ECB. In de tweede helft van vorig jaar zijn we weer langs het randje van de afgrond gegaan. Door de crisis in Europa leefde de kredietcrisis sterk op en waren de banken er buitengewoon slecht aan toe.’

Bron: FD
 
Reageer als eerste op dit bericht!

Bel gratis met 0800 - 666 666 7 voor hulp met inloggen